Metamorfozy

Już w starożytności, wiedziano co to jest metamorfoza. Następnie gruntownym przemianom ulegali bohaterowie Słowackiego lub Sienkiewicza. Dziś myśląc o metamorfozie mamy na myśli rzeczywisty świat i rzeczywistych bohaterów(głównie panie), ulegających temu zjawisku. Zjawisko owo polega na kompleksowej stylizacji i kreowaniu wizerunku przez najlepszych stylistów i przebiega na najwyższym poziomie. Przemiana dotyczy zarówno cech zewnętrznych, jak i naszego wnętrza. Osoba poddająca się metamorfozie najpierw powinna doznać takich bodźców, które pozwolą jej na zaakceptowanie siebie i życie w zgodzie ze swymi niedoskonałościami. Dopiero wówczas jest możliwe zajęcie się jej wyglądem zewnętrznym. W skład zmian wchodzi zarówno zmiana stylu i sposobu ubierania się, jak i dobór odpowiedniej fryzury i makijażu. Nauka poruszania się, a nawet, umiejętności odsłony nagiego, w końcu niedoskonałego kobiecego ciała. Po tak gruntownej przemianie, życie na ogół staje się łatwiejsze i przyjemniejsze dla każdej kobiety.